Västanfjärds Pensionärsförening

 

Höstmöte 2018

Västanfjärds Pensionärsförening r.f.

Protokoll fört vid höstmötet i  Församlingshemmet den 13 november 2018 kl. 14.00.

Närvarande 39 medlemmar och två gäster.

1. Ordförande Gunnar Ölander hälsade de närvarande välkomna.

2. Lystringssången "Jag älskar min hembygd" sjöngs.

3. 1 Till ordförande för höstmötet valdes Gunnar Ölander och till sekreterare Runa      Heino.

3.2    Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat med annons i Annonsbladet       1.11. Den förelagda föredragningslistan godkändes..

3.3    Till protokolljusterare valdes Marita Gustafsson och Raija Ölander.

3.4    Gunnar Ölander valdes enhälligt till ordförande för år 2019.

3.5    Styrelsemedlemmar i tur att avgå var Max Andersson, Runa Heino och Birgitta    Söderholm. Samtliga tre återvaldes för två år.
 Kvar för ett år sitter  Alf  Gabrielsson,  Charles Hellström och Ros-Mari Ölander..

3.6    Till verksamhetsgranskare för  år 2019 återvaldes Solveig Enestam och Kerstin     Söderholm  och till suppleanter  för samma tid återvaldes  
 Per Gustafsson och Tua Storberg.

3.7   Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till 20 euro varav minst 13 euro går till   förbundet.

3.8   Verksamhetsplanen och budgeten för år 2019 föredrogs och godkändes.  (Bilagor)

4.     Meddelanden och övriga ärenden:

4.1  Informerades om ett möte som kommer att hållas på biblioteksvinden onsdagen  14.11 där det kommer att behandlas Silverbackens och biblioteksbyggnadens  framtid.                 
4.2   Nästa månadslunch hålls onsdagen 20.11 på Hostel Panget.

4.3    En inspirationsdag angående "Föreningsutveckling" ordnas 21.11 i Åbo. Vi  deltar med 2-4 personer       

4.4  Teaterresan 2.12 till "Mannerheim-mannen och myten" är inhiberad.

4.5   Den Åboländska Lillajulskryssningen är 26-27.11. Bussen avgår kl 18.00 från       Knallis.

4.6   Föreningens julfest - julmiddag hålls i Kasnäs torsdagen 13.12 kl.18.00. Liten   julklapp medtages. Spelman Anton underhåller.
  Bussen avgår kl. 17.00 från  Knallis, efter att ha gjort en runda till Sundvik och Illo.

4. 7   Nästa månadsmöte hålls 8.1 i församlingshemmet. Gäster Sanna Fritzen från  FPA, samt  Jorma Raitinen som kommer att berätta om en seglats i Sverige.

4.8   Gästerna Åsa Storberg och Ulf Bergström, berättade på dagens möte,  i ord och   bild om en resa till Kambodja. De avtackades med en blombukett.

 

5 . I frågesporten utgick Raija Ölander med segern  med 12 poäng av 14 möjliga. Bingo spelades,  "Nu går sista visan" sjöngs och höstmötet avslutades kl. 17.00.

 

                         Västanfjärd 14.11.2018

  

                       ---------------------------------------------             --------------------------------------------
                         Gunnar Ölander, ordförande                           Runa Heino, sekreterare

 

                         Justerat ----/----- 2018

 

                         ----------------------------------------------           ---------------------------------------------
                          Marita Gustafsson                                             Raija Ölander