Västanfjärds Pensionärsförening

Anmälningar & Betalningar 
till Föreningens egna resor

Resorna kan bokas  via formuläret nedan eller som tidigare 
Klicka på den blåa texten för resp.resa för mera info och anmälning.
Betalas sedan en vecka före resan in på Västanfjärds pensionärsförenings konto
Nordea  FI 83 2471 1800 1222 63
Kontakta Charles Hellström tel. 0505229677 eller e-post c.hellstrom49@gmail.com för mera information

Anmäl dig här

Program & resekalender

Juni 2020