Västanfjärds Pensionärsförening

 Västanfjärds Pensionärsförenings styrelse

Ordförande:
Gunnar Ölander
Sundvikvägen 87
25830 Västanfjärd
tfn  gsm 0400-932957, gunnar.v.olander(at)gmail.com

                   

Vice ordförande:  
Birgitta Söderholm,
Västerillovägen 190
25830 Västanfjärd
tfn 02-42 7520, gsm 040-8406301 gitta.soderholm(at)hotmail.com

Sekreterare:
Runa Heino
Sundvikvägen 111,
25830 Västanfjärd
gsm 040-770 8292,
runa.heino(at)kitnet.fi

Kassör och Bingo ansvarrig
 Ros-Mari Ölander
Sundvikvägen 145
25830 Västanfjärd
tfn 02-42 7656 gsm 040-760 5446, rosi.olander(at)gmail.com
Medlemsregister- och IT ansvarig:
Max Andersson,
Holmtået 30 
25830 Västanfjärd
gsm 040-519,6512 max.g.andersson(at)gmail.com
 Styrelse medlem
Tommy Bergström
Söderlångvikvägen 285
25870 Dragsfjärd
gsm 044-3482979
bergström.soderby(at)gmail.gom

Resekordinator
Charles Hellström
Östanåvägen 24
25840 Nivelax
gsm 050-522 9677
c.hellstrom49(at)gmail.com

Uppdaterad 3.4.2019