Västanfjärds Pensionärsförening

Välkommen till Västanfjärds Pensionärsförening

Gunnar Ölander valdes till ordförande för Västanfjärds Pensionärsförening på höstmötet 2016
Sundvikvägen 87
25830 Västanfjärd
tfn 0400-932957
, gunnar.v.olander(at)gmail.com

 

 

God fortsättning på det nya året, ett år där vi inom pensionärsföreningen förhoppningsvis skall få återgå till en normal aktivitet igen. Vi har nu snart i 2 år fått leva med en pandemi som inskränkt på vår verksamhet, om inte totalt så i varje fall på ett nog så kännbart sätt.

Nu i januari nås vi dagligen av uppgifter om nya rekord visavi antalet smittade i Coronan, trots det tror jag nog ändå att vi var och en kanske så småningom börjar ana ett ljus i tunneln. Många av oss har ju redan fått sin tredje dos vaccin, och trots att antalet smittade stigit kraftigt, har de som behöver sjukhusvård och framför allt intensivvård inte nämnvärt ökat.

Vi har nu en ny ordförande i förbundet, Ulla-Maj Videroos, hon är enligt uppgift känd som en aning envis person och som även har en egen vilja. Vi hoppas naturligtvis att de egenskaperna kommer att vara till nytta för oss vanliga medlemmar inom föreningarna.

I år fyller pensionärsförbundet 50 år, vilket också säkert kommer att synas i vår verksamhet.

Framtiden för vår förening ser ljus ut, medlemmarna sluter bra upp på möten och evenemang som vi ordnar, ekonmomin är stabil och flera nya medlemmar har nu vid årskiftet skrivit in sig i föreningen. 
 

Västanfjärd 6 januari 2022

Gunnar Ölander

Hemsidan är senast uppdaterad: 15.8.2022 kl. 18.55