Västanfjärds Pensionärsförening

Välkommen till Västanfjärds Pensionärsförening

Gunnar Ölander valdes till ordförande för Västanfjärds Pensionärsförening på höstmötet 2016
Sundvikvägen 87
25830 Västanfjärd
tfn  gsm 0400-932957
, gunnar.v.olander(at)gmail.com

 

 

 

Fjolåret var ett år då vi verkligen satte Västanfjärd på kartan. Jag tänker naturligtvis på boulemästerskapet som vi ordnade i somras. Än en gång vill jag tacka er alla, som medverkade till att vi lyckades så bra med arrangemangen.

Förutom att den sedvanliga verksamheten har fortsatt nästan som tidigare, har vi under året börjat med en ny aktivitet, nämligen allsång för alla sångintresserade medlemmar, under ledning av Annalena Röblom.

För övrigt kan vi notera en liten ökning i medlemsantalet, samt att vår ekonomi också i år ligger på en stabil grund.

Framtiden är naturligtvis svår att förutse, men allting tyder på att 2020 blir ett bra år för vår förening.

Gunnar Ölander

    ordförande

Uppdaterat 9.1.2020