Västanfjärds Pensionärsförening

Välkommen till Västanfjärds Pensionärsförening

Gunnar Ölander valdes till ordförande för Västanfjärds Pensionärsförening på höstmötet 2016
Sundvikvägen 87
25830 Västanfjärd
tfn  gsm 0400-932957, gunnar.v.olander(at)gmail.com

 

 

 

Återigen har ett år gott till ända. För pensionärsföreningen har det varit ett år med nya programinslag som tex boule och gemensamma skogsvandringar. Föreningens medlemsantal växer, ekonomin vilar också på en stabil grund . Allt detta har vi förstås som vanligt våra medlemmar att tacka för.

Det kommande året ser också ut att bli livligt för oss, med arrangemang av förbundets boulemästerskap som den största utmaningen. För övrigt fortsätter all ”gammal” verksamhet naturligtvis som förut, trots att flera nya aktiviteter kommit med på programmet.

 

Gunnar Ölander

Ordförande

 

 

 

Uppdaterat 7.1.2019