Västanfjärds Pensionärsförening

Välkommen till Västanfjärds Pensionärsförening

Gunnar Ölander valdes till ordförande för Västanfjärds Pensionärsförening på höstmötet 2016
Sundvikvägen 87
25830 Västanfjärd
tfn 0400-932957
, gunnar.v.olander(at)gmail.com

 

 

Under de snart 50 åren som vår förening har verkat har vi aldrig upplevt eller varit med om en likadan nedskärning i vår verksamhet som under det senaste året. Allting beror ju naturligtvis på Corona pandemin som nu i snart ett års tid påverkat oss alla.

Till all lycka har ännu ingen av våra medlemmar smittats och insjuknat, än mindre avlidit. Vaccinationen som kommit i gång skall säkert också bidra till att vi så småningom får börja kunna leva ett normalt liv igen.

Men än är inte faran över, därför uppmanar jag alla våra medlemmar att ännu följa myndigheternas direktiv visavi hanteringen av covid 19

Västanfjärd den 6 jan 2021

Gunnar Ölander