Västanfjärds Pensionärsförening

Bli medlem i Västanfjärds pensionärsförening

Kom med på månadsmötena till församlingshemmet eller klicka på länken nedan och skriv in kontaktuppgifterna.

Uppgifterna, som du har givit, kommer att sparas och uppdateras i medlemsregistret, som är i digital form och gemensamt med Finlands Svenska Pensionärsförbund.

VPF använder registret för att få fram information till medlemmarna.. Den används inte t.ex. för marknadsföring.

SPF distribuerar tidningen GOD TID till medlemmarna nio gånger per år och använder uppgifterna för allmän statistik.

Medlemsavgiften är 20€ / kalenderår varav 14€ går till förbundet. Vi skickar dig ett inbetalningskort.

Ansvarig för registret är Max Andersson max.g.andersson@gmail.com

Tack för visat intresse.        Västanfjärds pensionärs förening

 

 

Bli medlem eller uppdatera uppgifterna